Klachten en klokkenluiderregeling

Het bestuur van VanNoord Accountants & Belastingadviseurs heeft voor de gehele Van Noord organisatie met al haar vestigingen een uniforme klachten- en klokkenluiderregeling vastgesteld.

De kwaliteit van onze dienstverlening zijn wij steeds aan het optimaliseren. Mocht een opdrachtgever, medewerker of andere betrokkene aanmerkingen hebben op het handelen van een medewerker of op de dienstverlening van VanNoord Accountants en Belastingadviseurs, dan kan deze zich wenden tot:

De Vertrouwenspersoon/Compliance Officer, de heer H. van Noord RA
Postbus 84
4153 ZH Beesd
T: 0345-68 32 44
E: hvannoord@vannoord.nl

Indien het de heer H. van Noord RA of de vestiging Beesd betreft kunt u zich wenden tot:

De voorzitter van de Commissie Vaktechniek, de heer drs. C.H. Hoogendoorn AA
Postbus 176
4100 AD Culemborg
T: 0345-53 16 31
E: choogendoorn@vannoord.nl

Wij gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte en gegronde zorg. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld. Wij zullen uw klacht of melding vertrouwelijk behandelen.

Namens het bestuur VanNoord Accountants & Belastingadviseurs

Download