VanNoord Creditrating – financieel beeld onderneming

Waar staat uw onderneming?

Tegenwoordig is financiering door de bank niet altijd meer vanzelfsprekend. Door nieuwe regelgeving is risico centraal komen te staan bij een financieringsaanvraag. Met Van Noord credit rating krijgt u snel en eenvoudig inzicht in de financiële risico’s voor uw onderneming. Door actief op deze financiële risico’s te sturen, kunnen bestaande en toekomstige financieringsvoorwaarden van uw bedrijf verbeteren.

Wat is rating?

Een credit rating is een voorspelling van de continuïteit van uw onderneming over een periode van één jaar. De uitkomst wordt uitgedrukt in een procentuele kans op het niet nakomen van de betalingsverplichting, ook wel de uitvalswaarschijnlijkheid genoemd. Een credit rating geeft u meer informatie over de financiële staat van uw onderneming. Deze informatie kunt u bijvoorbeeld gebruiken in gesprekken met uw bank, of om direct op te sturen. Door de nieuwe regelgeving voor financiële instellingen is risico centraal komen te staan. Deze ontwikkeling heeft credit rating van groot belang gemaakt bij een financieringsaanvraag. Bij elke kredietaanvraag wordt door de bank een rating analyse uitgevoerd op de kredietvrager. De financieringsvoorwaarden zijn daarom ook sterk afhankelijk van de financiële risico’s van de onderneming. Om goed voorbereid aan tafel te komen, dienen de financiële risico’s bekend te zijn.

Wat zegt het?

Credit rating geeft u naast een eindoordeel over de continuïteit op korte termijn, ook inzicht in de ontwikkeling van de voor u belangrijke kengetallen. Door de opbouw van het rapport is de ontwikkeling eenvoudig te analyseren. De analyses geven niet alleen u goede informatie, maar kunnen ook door uw adviseurs gebruikt worden om u nog beter te adviseren over uw mogelijkheden.

De voordelen voor u als ondernemer:

  • Jaarlijkse ontwikkeling kengetallen in beeld
  • Waarborging inkoopproces
  • Financiële risico’s afnemers bekend
  • Betere relatie met de bank
  • Financieringsvoorwaarden verbeteren
  • Goede basis voor uw strategiebepaling
  • Onderbouwing voor een dividenduitkering
  • Verbetering van uw financiële reputatie

Meer weten over VanNoord Creditrating

VanNoord heeft specialisten op het gebied van credit rating. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Download

VanNoord Creditrating