VanNoord Vooruitkijken

Wensen en ambities realiseren!

Financiële Planning

Persoonlijke en zakelijke financiële belangen zijn vaak met elkaar verweven. Niet altijd is goed zichtbaar hóe die belangen door elkaar lopen. Met een persoonlijke financiële planning maakt u deze, soms complexe, financiële lijnen in uw persoonlijke en zakelijke leven zichtbaar. Hierdoor kunnen wij u optimaal adviseren hoe uw doelstellingen te behalen zijn. Dit geeft u meer zekerheid en rust. Met een financieel plan creëert u overzicht om wensen en ambities doelgericht te realiseren!

Persoonlijk Financieel plan

Financiële planning helpt u bij het in kaart brengen van uw financiële situatie en het plannen van uw financiële toekomst. U brengt uw inkomen, uitgaven en vermogen met elkaar in verband en plaatst deze op een tijdlijn. Ook wegen uw persoonlijke omstandigheden mee onder andere: bent u gehuwd, kunt u een erfenis verwachten, wilt u uw bedrijf verkopen, welke risico’s loopt u bij overlijden of arbeidsongeschiktheid, wilt u uw hypotheek aflossen? Zo ontstaat een persoonlijk financieel plan.

Wat levert het adviestraject voor u op?

Met VanNoord Vooruitkijken kunt u rekenen op een helder en soepel adviestraject. Dit bestaat uit een op maat gesneden advies op basis van persoonlijke gesprekken en een rapportage. Zo krijgt u maximaal grip op uw financiële toekomst.

 • Persoonlijke gesprekken
  Uw wensen en ambities voor de nabije en verre toekomst worden besproken. Uw inkomenssituatie, vermogensopbouw, uitgaven en risico’s worden geïnventariseerd.
 • Financieel plan op maat
  Uw adviseur verwerkt deze informatie tot een financieel plan op maat. Hierbij worden verschillende scenario’s doorgerekend. Bijvoorbeeld: verkoop van uw onderneming, overlijden, pensionering.
 • Persoonlijk financieel plan
  Aan de hand van het persoonlijk financieel plan bespreken wij met u de haalbaarheid van uw wensen en ambities. Daarbij worden de scenario’s besproken en krijgt u concrete mogelijkheden om uw plannen te realiseren.
 • Regelmatige update
  Uw persoonlijk plan is natuurlijk een momentopname; uw leven staat immers niet stil. Het is verstandig om uw plan geregeld met uw adviseur tegen het licht te houden. Zo kunt u bijsturen als dat nodig is.

Meer weten over VanNoord Vooruitkijken

VanNoord heeft specialisten op het gebied van Financiële Planning. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Download

VanNoord Vooruitkijken voor uw Financiele Planning