MVO en VanNoord

 

VanNoord zet zich graag in voor deze manier van ondernemen, die positief bijdraagt aan de maatschappij.

Dit uit zich door:

  • gebruik te maken van hybride auto’s;
  • inzetten van zonnepanelen;
  • gebruik van LED-verlichting;
  • het recyclen van toners via Ecotone;
  • het afval zoveel mogelijk te scheiden;
  • het terugdringen van papierverbruik (digitalisering);
  • sponsoring lokale initiatieven, goede doelen, sportverenigingen;
  • inkoop zoveel mogelijk bij plaatselijke ondernemers;
  • aandacht voor welbevinden medewerkers.